Νηπιαγωγείο Amazing Children

on Κυριακή, 06 Ιανουαρίου 2019. Posted in Εργαστήρια

Νηπιαγωγείο Amazing Children

Οι εκδόσεις MusiChild™ παρουσίασαν τις εκδόσεις τους σε δυο εργαστήρια, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2019 στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο Amazing Children στα Λατσιά . Η συμμετοχή των παιδιών και γονιών ήταν καθολική και οι εμπειρίες μουσικότητας, επικοινωνίας και θετικών συναισθημάτων ήταν περισσότερο από πολύτιμες. Το νηπιαγωγείο παρουσίασε και τα δικά του ψηλού επιπέδου μουσικά αποτελέσματα μέσα από την χρήση των εκδόσεων στην καθημερινή εργασία του νηπιαγωγείου.