Σκοποί και Στόχοι

Οι Eκδόσεις MusiChild™

  1. Αναγνωρίζουν και ενδυναμώνουν την ανθρώπινη διαφορετικότητα στη μουσική, υιοθετώντας τις αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας, της ανθρώπινης έκφρασης και επικοινωνίας.
  1. Προωθούν τη συνύπαρξη στη διαφορετικότητα και ποικιλότητα στη μουσική, υιοθετώντας τις αρχές της ισότητας στη συμμετοχή στη μουσική διαδικασία δημιουργίας, μάθησης και εκτέλεσης, (συμπεριλαμβανομένης και της διαφορετικής μουσικής εκτέλεσης του ίδιου μουσικού έργου μεταξύ διαφορετικών ηλικιών ή σε διαφορετικές περιστάσεις και πλαίσια).
  1. Καλλιεργούν τη διασυνοριακή θετική αλληλεπίδραση, τη φαντασία της σκέψης και τα θετικά συναισθήματα.
  1. Αναβιώνουν, διαδίδουν και ενδυναμώνουν στοιχεία της Μεσογειακής μουσικής κληρονομιάς, των Μεσογειακών παραδόσεων και μουσικών πολιτισμών, μέσα από σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, προσεγγίσεις και στρατηγικές μετάδοσης, μάθησης και διδασκαλίας της μουσικής, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και υψηλού επιπέδου μουσικές εκτελέσεις.

Οι Eκδόσεις MusiChildυποστηρίζουν και εφαρμόζουν θεωρίες και μεθοδολογίες της πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας στη μάθηση και διδασκαλία της μουσικής του μικρού παιδιού και την κατάρτιση και εκπαίδευση του μουσικού/εκπαιδευτικού επαγγελματία, με βάση την μακραίωνη ιστορία, πολυδιάστατο παρελθόν και σύγχρονο πλούσιο μουσικό και πολιτισμικό μωσαϊκό της Μεσογείου. Οι εκδόσεις αποτελούν καινοτομία στη σύγχρονη χρήση και εφαρμογή της πολιτισμικής κληρονομίας σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Προσφέρουν στο μικρό παιδί και την οικογένειά του, τη δυνατότητα για αναπτυγμένη πολιτισμική συνείδηση, διαφοροποιημένες μουσικές ταυτότητες ανάμεσα στους πολλαπλούς Μεσογειακούς μουσικούς κόσμους και πολιτισμούς. Συνάμα προσφέρουν μουσικές δεξιότητες και γνώση, πολύ-μουσικότητα και πολυπολιτισμική αυτοπεποίθηση, διαπολιτισμικές δεξιότητες για μουσική δημιουργικότητα και βελτιωμένη ανθρώπινη επικοινωνία και περισσότερο θετικές μουσικές εμπειρίες. 

Οι Εκδόσεις MusiChild ξεκινούν από το διακεκριμένο μουσικοπαιδαγωγικό ερευνητικό πρόγραμμα Εράσμους+ Στρατηγική Σύμπραξη "Προσχολική και Πρώτη Σχολική Μουσική Εκπαίδευση στη Μεσόγειο: αναπτύσσοντας την μουσικότητα των παιδιών, αξιολογώντας τη μουσική μάθηση και βελτιώνοντας την κατάρτιση των εκπαιδευτικών" (2014-2017). Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από την Δρ Αύρα Πιερίδου Σκουτέλλα και το C.C.R.S.M. Κυπριακό Κέντρο για την Έρευνα και Μελέτη της Μουσικής με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Γρανάδα (Ισπανία), τη Μουσική Σχολή Donna Olimpia (Ιταλία), Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) και το Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (Κύπρος).

Οι Εκδόσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της επίδρασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην κοινωνία και εκπαίδευση. Διαχέουν περεταίρω υλικό του προγράμματος μαζί με άλλο συναφές υλικό σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μέσα από εξέλιξη και εφαρμογή διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων.   

To πρόγραμμα "Προσχολική και Πρώτη Σχολική Μουσική Εκπαίδευση στη Μεσόγειο"έλαβε δυο Ευρωπαϊκές διακρίσεις:

  • Επιλέγηκε ως δείγμα βέλτιστης πρακτικής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους+ και αντιπροσώπευσε την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εράσμους+ «Αποτελέσματα βέλτιστης πρακτικής από το πρόγραμμα Εράσμους+» στην Βόννη, Γερμανία, 17-19 Μαίου 2017.
  • Επιλέγηκε και αντιπροσώπευσε την Κύπρο ως αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή κληρονομιά, εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή ταυτότητα στο Erasmus+ Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Διαδρομές προς την υπηκοότητα μέσα από την Ευρωπαϊκή Πολιτισμική Κληρονομιά, Παλέρμο, Ιταλία, 26-28 Σεπτεμβρίου 2018. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια "Ευρωπαϊκό Έτος 2018 Πολιτισμικής Κληρονομιάς".